Veiligheidseisen

Skateramps die in de openbare ruimte gebruikt worden vallen in Nederland onder het WAS (Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen) en in Belgie onder het "Koninklijk besluit van 28 maart betreffende de uitbating van speeltoestellen"

In een voudige bewoordingen zegt deze wetgeving dat de ramps bij "normaal" gebruik, ook door onervaren gebruikers geen gevaar mogen opleveren. Om te kunnen bepalen of skateramps veilig zijn wordt er over het algemeen gebruik gemaakt van de europese normen EN 14974 en EN 1176. In deze normen staan algemene weisen voor skateramsp en speeltoestellen.

In Nederland geldt een verplichting de ramps te voozien van een veiligheidskeuring. In Belgie is deze verplichting er niet, echter dient een fabrikant een verklaring af te leggen dat deze ramps voldoen aan de veiligheidseisen.

 

 

Een onderdeel van de veiligheidseisen is dat de ramps worden voorzien van een eigen numerieke code en dat er bij elk toestel een logboek wordt meegeleverd. Ook zal er bij de ingang van het skateterrein een tekstbord geplaatst moeten worden met de door de norm voorgeschreven informatie.

Tenzij expliciet vermeld in een opdrachtbevestiging levert Hectik zijn skateramps voor de openbare ruimte met een keuring uitgevoerd door een onafhankelijke keuringsinstantie.