Technische uitwerking

Nadat het ontwerp in hoofdmaten is vastgelegd zullen de verschillende onderdelen technisch uitgewerkt dienen te worden. De mate waaarin dit dient gebeuren is afhankelijk van het ontwerp en de toepassing.

 

Hieronder een voorbeeld een technisch uitgewerkte ramp:

 

 

Naast dit tekenwerk dient in verband met de benodigde certificatie in verband met de wetgeving (warenwetbsluit attractie- en speeltoestellen) ook een constructiedossier samengesteld te worden, compleet met logboeken, onderhoudsbeschrijvingen en aanvullende informatie/tekenwerk.

 

De mate van uitwerking is afhankelijk van het type project en de gevraagde tekeningen om de veiligheidskeuring goed voor elkaar te krijgen. Voor grotere, speciale projecten wordt vaak volstaan met een tekening in hoofdmaten. Hierbij is een keuring ter plekke door een onafhankelijke keringsinstantie noodzakelijk.