Ontwerp

Gebaseerd op de gestelde randvoorwaarden vanuit de inventarisatie gaan we aan de slag met het ontwerp. Hiervoor zijn over het algemeen een aantal sessies met de eindgebruikers noodzakelijk. We werken dan vanuit een eerste schetsontwerp langzaam naar een definitief ontwerp.

 

Hieronder zie je een aantal schetsen (in verschillende stadia) die we voor diverse projecten hebben gemaakt:

 

 

 

Meestal gebruiken we als basis de schets die we tijdens de inventarisatie van de eisen en wensen hebben gemaakt. Deze schets wordt uitgewerkt in 3D, waarin onder andere de onderlinge afstanden uit de wettelijke veiligheidseisen worden verwerkt. Ook wordt gekeken of de skateramps ook qua skatewaarde de juiste uitdagingen biedt.

 

Deze eerste schets wordt dan in een aantal sessies met de gebruikers en andere belanghebbenden uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarbij ook materiaalkeuze en detaillering worden vastgelegd. Op deze manier ontstaat een ontwerp dat voldoet aan de eisen van de gebruikers, maar ook binnen het gestelde budget kan worden gerealiseerd rekening houdend met de randvoorwaarden van opdrachtgever.