Nazorg

Na de montage houdt het wat ons betreft niet op. We raden aan om een onderhoudscontract af te sluiten waarbij we halfjaarlijks langskomen om de ramps te inspecteren. Hierdoor blijven ze in optimale conditie en worden waar nodig tijdig en vakkundig gerepareerd.

 

 

Binnen het onderhousdscontract worden de inspecties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zoals beschreven in het logboek, maar ook wordt er extra aandacht geschonken aan de "skatebaarheid" van de ramps en de daarbij horende details. Hiermee wordt verzekerd dat de ramps niet alleen technisch veilig zijn, maar ook dat er nog goed op geskate kan worden.