Openbare ruimte

Openbare ruimte

Voor skateramps in de openbare ruimte hanteren we een methode waarbij de gebruiker (skater, BMX-er, inliner) centraal staat. We gaan niet uit van een standaard pakket van modellen, maar gaan samen met de opdrachtgever en eindgebruikers om de tafel zitten om binnen het budget en de veiligheidseisen het ideale ontwerp  te maken en te realiseren.

Het liefst doorlopen we daarbij de volgende stappen:

Eisen en wensen

In de eerste stap gaan we een inventarisatie maken waarbij we de verschillende eisen en wensen duidelijk op papier zien te krijgen. Hierbij komen zowel eindgebruiker, opdrachtgever en eventueel andere belanghebbenden aan bod.

 

Lees meer...

Ontwerp

Gebaseerd op de gestelde randvoorwaarden vanuit de inventarisatie gaan we aan de slag met het ontwerp. Hiervoor zijn over het algemeen een aantal sessies met de eindgebruikers noodzakelijk. We werken dan vanuit een eerste schetsontwerp langzaam naar een definitief ontwerp.

 

Lees meer...

Technische uitwerking

Nadat het ontwerp in hoofdmaten is vastgelegd zullen de verschillende onderdelen technisch uitgewerkt dienen te worden. De mate waaarin dit dient gebeuren is afhankelijk van het ontwerp en de toepassing.

 

Lees meer...

Productie

Gebaseerd op de technische uitwerking kan dan begonnen worden met de productie van de onderdelen. Dit gebeurt afhankelijk van de toepassing in onze werkplaats of op locatie.

 

Lees meer...

Montage

De stap waarbij het skatepark uiteindelijk zijn vormt begint te krijgen is bij de montage. Deze voeren we bij voorkeur uit samen met de eindgebruikers, zodat het daadwerkelijk hun eigen skatepark gaat worden waar ze ook heel zuinig op zullen zijn.

 

Lees meer...

Nazorg

Na de montage houdt het wat ons betreft niet op. We raden aan om een onderhoudscontract af te sluiten waarbij we halfjaarlijks langskomen om de ramps te inspecteren. Hierdoor blijven ze in optimale conditie en worden waar nodig tijdig en vakkundig gerepareerd.

 

Lees meer...